Priecājies par varavīksni tad, kad tā spīd, nevis tad, kad tev ir laika, jo tad, kad tev būs laiks, tā var arī nespīdēt!

svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

Lieldienas


Es atvēru acis un jutu- kaut kas ir noticis šorīt.
Rīta gaisma nāk šķīsta kā bērni baznīcas korī.

Zelta miglā sačukstas lazdas, baltiem smiekliem pūpoli smejas;
Dziļi krūtīs kā cīrulis debesīs priekā sirds iegavilējas.

Ir debesis šorīt vaļā kā dziesmu grāmatas vāki.
Šai rītā un pavasarī Es vēlreiz pasaulē nāku.

Kā brīnumā pumpurā raugos un ieklausos Lieldienu zvanos.
Caur gargaru ziemu es nācu uz atkalredzēšanos.

3 komentāri: